Greenmax Multi-Getreide-Brei mit chinesischer Yam 35g*12
€9.68 Inkl. MwSt. DE 7%

严选上等山药、多穀类、野蔬菜,经过完美调配,绝佳品质,口味独特的有料素食咸口味好粥,喝得到多穀类、鲜蔬的香浓原味,吃得到多穀类与山药的Q软滑口,富含丰富完整的营养素、11种维生素与矿物质,素材天然的冲泡式美食,照顾您的健康又兼具窈窕美颜,纤美姿味是全家人的最佳选择!

Wuschzettel

Teilen